view counter

A YOOPS.HU INTERNETES ÁRUHÁZ ÜZLETI SZABÁLYZATAKedves Vásárlónk!


Üdvözöljük a yoops.hu internetes áruházban. Kérjük, vásárlását megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbi vásárlási tájékoztatót!

Jelen Tájékoztató tartalmazza Török és Fia Kft. (6724 Szeged, Kisteleki Ede u. 12.) (a továbbiakban: Yoops.hu, Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.yoops.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, FF, vásárlási feltételek).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Alapadatok:
Az eladó neve: Török és Fia Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságSzékhelye: 6724 Szeged, Kisteleki Ede u. 12.
Adószám: 11081966-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-001985
Bankszámlaszám: MKB : 10300002-10452821-49020019
Képviselők: Törökné Szél Anna ügyvezető, Török Imre ügyvezető
Telefonszám: 06-62-485-600 ill. 06-70/458-31-07
Fax: 06-62-485-600
E-mail: info@yoops.hu
 •  Felhasználási feltételek hatálya
  • Jelen felhasználási feltételek a Yoops.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználó/vásárlóra kiterjed.
  • A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlszóló 2001. évi CVIII. törvényés a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  • A jelen felhasználási feltételek 2012. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
  • A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
 • A Yoops.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések
  • A vásárló, amennyiben belép a Yoops.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Yoops.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó/vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Yoops.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.
  • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Yoops.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
  • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Yoops.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.
 • Szerzői jogok
  • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Yoops.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
  • Tilos a Yoops.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  • A Yoops.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
  • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különösen a domain-neveire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
  • Tilos továbbá a Yoops.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói/vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Yoops.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
  • A Yoops.hu név és logo szerzői jogi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  • Felhasználó/vásárló a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 • A vásárlás feltételei:

  • A yoops.hu internetes áruházban mindenki vásárolhat, aki regisztrációval rendelkezik és elfogadja a jelen üzletszabályzatban foglalt feltételeket. A vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot.

  • A hibásan, vagy hiányosan kitöltött regisztrációs lapot érvénytelennek tekintjük. A yoops.hu internetes áruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

  • A bemutatott termékek részletes leírását az adott árucikk információs oldala tartalmazza. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t, viszont nem tartalmazza a szállítás költségét.

  • Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre az eladó értesítést küld.

 • A termékek megrendelése és kiszállítása

  • A yoops.hu internetes áruházban a rendelés elektronikus úton lehetséges. Telefonon egyeztetett rendeléseikről, kollégáink mindig megerősítő e-mailt kérnek!

  • Yoops.hu lehetővé teszi Felhasználó/vásárló részére az adatbeviteli hibák azonosítását (például elírás, rossz cím, rossz terméket jelölt be a felhasználó, nem kér annyi mennyiséget stb.) és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt

  • Telefonon egyeztetett rendeléseikről, kollégáink mindig megerősítő e-mailt kérnek!

  • A beérkezett rendelésről az eladó visszaigazolást küld (e-mailben, vagy sms-ben), amely tartalmazza a megrendelt termék vagy termékek pontos nevét, leírását és az árát, a megrendelő adatait, a számlázási és a szállítási címet. Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a megrendelőnek 24 órán belül jeleznie kell, hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra.

  • A raktárkészlet frissítése 48 óránként történik, így a tényleges raktárkészlet és a webshopban megjelenő raktárkészlet között eltérés lehet, melyért cégünk felelősséget nem vállal!

  • Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, az eladó értesítést küld a termék várható szállítási időpontjáról.

  • A megrendelt termékek kiszállítását országosan a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgálat végzi. A kézbesítés 4-5 munkanapon belül várható. A futár 8-18 óra között keresi fel a címzettet, ezért olyan szállítási cím megadása szükséges, ahol munkanapokon a jelzett időpontban az átvételre jogosult személy tartózkodik.

  • A termékek kiszállítási költsége 30.000 Ft-os megrendelés alatt 1.400 Ft, 30.000 Ft-ot meghaladó megrendelések esetén a yoops.hu átvállalja a szállítási költségeket!

  • Az átvevő köteles az átvételkor a küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és a külső csomagoláson észlelt sérülés esetén, felbontani. Az esetleges károkról a fuvarozóval közösen jegyzőkönyvet kell felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a DPD Hungária Kft.-nek haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

  • Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb kettő alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

  • A megrendelt és átvett áru vételárának és szállítási költségének kiegyenlítése utánvéttel történik. Az utánvét összegét a szállító képviselőjének az áru átvételekor készpénzben kell átadni.

  • Az esetleges szállítási késedelem vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Török és Fia KFT.-vel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

 

 • A DPD Hungária Kft. ügyfélszolgálata:
     1158 Budapest, Késmárk u. 14. fsz. 72.
     Tel: 06-1/414-6204
     Fax: 06-1/414-6214
     e-mail: dpd@dpd.hu
     web oldal: www.dpd.hu
     Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: munkanapokon 8-tól 18 óráig.

 

 

 

 • A vásárló vásárlástól való elállásának joga

  • A vevő jogosult a megrendelést követő 24 órában, de legkésőbb a kiszállítás megkezdéséig a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben jelezni a info@yoops.hu e-mail címen, a Török és Fia KFT. ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

  • A vevő az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami hiánytalanul, eredeti gyári csomagolásban érkezik vissza az eladóhoz. Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-mailben, az info@yoops.hu e-mail címre bejelenteni.

  • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen visszajuttatni, az eladó nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt a vevő költségére visszajuttatja a vásárlónak.

  • Vásárlástól való elállás esetén a Török és Fia KFT. köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

  • A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie.

 

 • Az internetes áruház üzemeltető vállalkozás felelősségének korlátozása:

  • A yoops.hu internetes áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

  • A yoops.hu internetes áruház semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

   • Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat.

   • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a yoops.hu internetes áruház normális működését és a vásárlást.

   • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása.

   • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése.

   • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

   • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

  • A yoops.hu internetes áruház nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való csatlakozásért és a weblapon történő vásárlásáért.

  • A vevő felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

  • A yoops.hu internetes áruház bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weblapon történő megjelenés időpontjától lép életbe.

  • A yoops.hu internetes áruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését és törölheti a regisztrációját annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

 

 • Bankkártyás fizetés:

  • A bankkártyás fizetés vásárlói tájékoztatóját megtekintheti ide kattintva. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos gyakran feltett kérdéseket ide kattintva érheti el.

 • Panaszkezelés:

  •  Yoops.hu a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  • Az írásbeli panaszt a Yoops.hu 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja

 • Egyéb rendelkezések:

   

  17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
   

  • A www.yoops.hu weboldalon található képek és szövegek a Török és Fia KFT. szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag a Török és Fia KFT. írásos felhatalmazásával lehetséges. Az illetéktelen felhasználás jogkövetkezményeket von maga után!

  • Az online értékesítésekre vonatkozó hatályos jogszabály:

Központi elérhetőségek:

Tel.:

0662-485-600 ill. 06-70/458-31-07

Cím:

6724 Szeged, Kisteleki Ede u. 12.

E-mail:

info@yoops.hu

Nyitva:

H-P: 9-18 óráig

 

Ügyfélszolgálat:

Tel.:

0662-485-600 ill. 06-70/458-31-07

Cím:

6724 Szeged, Kisteleki Ede u. 12.

E-mail:

info@yoops.hu

Nyitva:

H-P: 9-18 óráig

 

Megrendelés:

Tel.:

0662-485-600 ill. 06-70/458-31-07

Cím:

6724 Szeged, Kisteleki Ede u. 12.

E-mail:

info@yoops.hu

Nyitva:

H-P: 9-18 óráig

 • Vegyes Rendelkezések
  • A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  • Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  • Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  • Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az info@yoops.hu címen.

Kiemelt márkáink

 

JanéMedelaGiordaniMaxi-CosiGraco

ChiccoBabyBjörnMAMNübyBeSafeBübchen

NukMomertAnitaCleanozJana Baby

Philips AventAngelcareQuinnyCamSafety 1st